Program Lucru
8:00 - 17:00

INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTORII IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 6441/ 22-12-2020

INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTORII IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 6441 / 22.12.2020 ”Extinderea capacității de productie a Roben SRL prin achizitionarea de echipamente inovatoare pentru productia de jucarii” COD SMIS 136577 Finanțarea nerambursabilă pentru proiect a fost asigurată prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanțare nr. 6441, semnat în data de 22 decembrie 2020.
  1. SC OMT BUSINESS MANAGER SRL - Servicii consultanta depunere proiect - 130.000,00 lei
  2. SC NETWORKING OFFICE PROJECT SRL - Servicii management implementare proiect, Monitorizarea activitatilor de implementare si a indicatorilor si Efectuarea raportarilor - 120.000,00 lei
  3. S.C. INTEGRATED QUALITY CERTIFICATION S.R.L.) - Achizitie certificare sisteme de management ISO - 34.726,10 lei
  4. S.C. INTEGRATED QUALITY CERTIFICATION S.R.L. - Achizitie certificare proces - 16.000,00 lei
  5. WOLF CONSULTING SRL - Servicii internationalizare - 30.500,00 lei